Preview

Научные и технические библиотеки

Расширенный поиск

Книжные памятники в фондах медицинских и других библиотек Харькова

https://doi.org/10.33186/1027-3689-2016-4-67-77

Полный текст:

Аннотация

Подробно рассмотрены фонды книжных памятников медицинских и других, в том числе национальных, библиотек. Кратко изложена история этих библиотек. Перечислены аспекты формирования книжных коллекций, фондов книжных памятников. Проанализировано наличие книжных коллекций в фонде каждой библиотеки.

Об авторе

Т. В. Белякова
Харьковский национальный медицинский университет
Украина


Список литературы

1. Корж А. А. Харьков как центр медицинской науки / А. А. Корж // Международ. мед. журн. - 2004. - № 3. - С. 6-7

2. Харківський інститут удосконалення лікарів: до 75-річчя заснування / Ред. колегія: М. І. Хвисюк та ін. - Харків : Фоліо, 1998. - 224 с

3. Березюк Н. М. Библиотека Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова. - Харьков : Тимченко, 2006. - 390 с

4. Бібліотеки науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук та Міністерства охорони здоров’я України. Історія створення та розвитку: Іст. нарис / ННМБУ. - К., 2014. - 128 с

5. Шлях у 90 років - події та люди / М. М. Коренєв та інш. - Харків : ВПП “Контраст”, 2012. - 224 с

6. Костюкевич Т. Унікальні колекції у фонді Наукової бібліотеки ХНМУ / Т. Костюкевич // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 90-річчю Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету, Харків, 27 жовтня 2010 р. - Харків : ХНМУ, 2010. - С. 49-52

7. Довідка про склад та стан збереження книжкового фонду комунального закладу охорони здоров’я Харківська наукова медична бібліотека / уклад.: І. Я. Лосієвський, Т. В. Костюкевич ; ХДНБ ім. В. Г. Короленка, НБ ХНМУ. - [Харків], 20.07.2012. - 4 с

8. Мисько Я. В. Харківська наукова медична бібліотека: 150 років на службі медичної науки та охорони здоров’я / Я. В. Мисько // Харьк. мед. об-во / под ред. проф. Н. И. Хвисюка, проф. С. Д. Шевченко. - Харьков : Новое слово, 2011. - С. 415-420


Рецензия

Для цитирования:


Белякова Т.В. Книжные памятники в фондах медицинских и других библиотек Харькова. Научные и технические библиотеки. 2016;(4):67-77. https://doi.org/10.33186/1027-3689-2016-4-67-77

For citation:


Belyakova T. Book monuments in Kharkov medical and other library collections. Scientific and Technical Libraries. 2016;(4):67-77. (In Russ.) https://doi.org/10.33186/1027-3689-2016-4-67-77

Просмотров: 598


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1027-3689 (Print)
ISSN 2686-8601 (Online)